Instrumentation (Event Loglar ve Performans Logları)

Bu yazımızda .NET Framework ile windowsun event loglarına nasıl kayıt atabiliriz bunları nasıl gösterebiliriz ,uygulamızın performansını nasıl gözlemleyebiliriz , Debug ve Trace olaylarını incelemeye çalışacağız.

 

Event Loglar
Uygulamamız deploy ettikten sonra uygulamanın nerelerde hata verdiği , müşterinin ne kadar RAM harcadığı veya nezaman out of memory verdiğini bilmek mutlaka gerekmektedir.Her ne kadar bütün testleri yapılmış bir uygulamada olsa mutlaka beklenmedik hatalar çıkacaktır. Müşteriler birer developer olmadıkları için karşılaştıkları hataları da developerlara düzgün bir şekilde aktaramayabilirler.Bu yüzden developer Event Loglara bakarak müşterinin karşılaştığı hatayı analiz edebilir.Ancak gerekli olmadıkça kullanmamakta fayda vardır.

 

.NET Framework te Event Logları kullanabilmek için System.Diagnostics namespace’i kullanılır.

//Event Loga kayıt girmek

EventLog logger = new EventLog("DemoApp");

logger.Source = "DemoApp";

logger.WriteEntry("Butona Tıklandı.", EventLogEntryType.Information);

 

 

 

//Event Logu Silmek

EventLog.Delete("DemoApp");

 

EventLog logger = new EventLog("Security");

logger.Source = "DemoAppSource";

logger.WriteEntry("173.123.33 IP si sql injection yolladı", EventLogEntryType.Warning);

 

 

//Event Logdan entry okumak

EventLog logger = new EventLog();

logger.Log = "Application";

foreach (EventLogEntry item in logger.Entries)

{

    listBox1.Items.Add(item.Source+" : "+item.Message);

}

 

Debug ve Trace
Bir programcının büyük çoğunluğu aslına bakarsak kod yazmak değil yazılan kodu debug etmekle geçmektedir.Bu yüzden bu konu önemli bir konudur.Debug toollarını verimli kullanmak kaliteli kod yazmaya da yardımcı olur.

.NET Framework içerisindeki Debugger sınıfı Debugger uygulaması ile iletişime geçmeye yardımcı olur.Bu sınıfın metodları ; Break,IsAttached,IsLogging,Launch,Log ‘dur.

Aşağıdaki kod ile eğer mesaj null ise uygulama breakpointe düşer. Bu komutlar sadece Debug modda çalışır eğer Release modda ise çalışmaz.

string mesaj = null;

if (mesaj == null) Debugger.Break();

 

Aşağıdaki kod ile yeni bir listener nesnesi yaratılıp output windowda görüntülenmek üzere log yazılır.

Trace.Listeners.Clear();

DefaultTraceListener myListener = new DefaultTraceListener();

Trace.Listeners.Add(myListener);

Debugger.Log(2, "TEST", "This is test for Log");

 

Debugger sınıfı oldukça kullanışlı ancak Debug sınıfı çok daha özel fonksiyonlara sahip ; Assert,Close,Fail,Flush,Indent,Print,Unindent,Write,WriteId,WriteLine,WriteLineId .

 

Debug.Assert metodunu bir case doğru olmadığı zaman breakpointe düşsün diyebilmek için kullanılır.
NameValueCollection mySettings = ConfigurationManager.AppSettings;

Debug.Assert(mySettings != null && mySettings["KEY1"] != null, Hata var!!!!!");

Debug.WriteIf(mySettings == null, "Hata");

Debug.Write("--------------------------");

Debug.Flush();

 

Debug Attribute’lar : Kendi oluşturduğumuz alanların debug modda görünür veya görünmez yapabiliriz. Aşağıdaki sınıfta sadece companyState görünür diğerleri görünmez olarak set edilmiştir.Ayrıca sınıfın nesnesinin üzerine geldiğimizde değerlerin nasıl görüneceğini de DebuggerDisplay ile belirleyebiliriz.

[
DebuggerDisplay("Name={_companyName},State={_companyState},City={_companyCity}")]
public class Company

{

        [DebuggerBrowsable(DebuggerBrowsableState.Never)]

        string _companyName;

 

        [DebuggerBrowsable(DebuggerBrowsableState.Collapsed)]

        string _companyState;

 

        [DebuggerBrowsable(DebuggerBrowsableState.RootHidden)]

        string _companyCity;

 

        public Company(string companyName,string companyState,string companyCity)

        {

            _companyName = companyName;

            _companyState = companyState;

            _companyCity = companyCity;

        }

}

 

Trace sınıfı : Debug sınıfına benzer şekilde Trace de bir listener nesnesi VS’a attach edildiği zaman çalışır.VS build-in listener nesneleri içerir bunlar;

 

XMLTraceListener,DefaultTraceListener,DelimmedListTraceListener ve EventLogTracelistener ‘dır

 

 Metodları ; AutoFlush,Close,Fail,Flush,Indent,IndentLevel,IndentSize,Listeners,Refresh,TraceInformation,TraceWarning,Unindent,UseGlobalLock,Write,WriteIf,WriteLine,WriteLineIf.

Monitor Performans :

Bazen normal bir bugı bulmak performans sorununu çözmekten çok daha kolay olabilir. Tipik performans sorunlarını aşağıdaki şekillerde oluşabilir.

-        UI ekran kilitlenmeleri

-        Yavaş ağ bağlantısı

-        Yavaş db erişimi

-        Yavaş dosyaya yazma ve okuma

Örneğin bir web uygulamanız var ve müşterilerden yavaşlık şikayetleri alıyorsunuz bu durumda müşterilerinize veya patronunuza ne cevap verirsiniz. İşte bu gibi durumlarda yavaşlık probleminin kaynağını bulabilmek için .NET içerisinde System.Diagnostic namespace’ine ait sınıfları kullanabilirsiniz.

Ancak performans konusuna geçmeden önce Process nedir ondan bahsetmek gerekir. Process’ler bir kaynak içeren memory alanı olarak tanımlanabilir. Process’ler birleşerek ise uygulamayı meydana getirir. Bir bilgisayarın RAM’i ne kadar fazla ise uygulamaları o kadar etkin çalıştırabilir.

//Calisan Processi almak

Process p1 = Process.GetCurrentProcess();

MessageBox.Show(p1.ToString());

//Bir processi id si ile almak

Process p2 = Process.GetProcessById(2);

MessageBox.Show(p2.ProcessName);

 

//Butun processleri listelemek

Process[] list = Process.GetProcesses();

for (int i = 0; i < list.Length; i++)

{

    listBox2.Items.Add(list[i].ProcessName);

}

 

 

Performance Counter : sisteminiz üzerinde çalışan tüm process leri, cpu kullanımını, memory kullanımını, sql server durumu, IIS durumu, services ve administrative tools option larını kontrol edebileceğiniz ve anlık verilerini alabileceğiniz bir .NEY bileşenidir. Microsoft Windows Task Manager da görebileceğiniz tüm sistem istatistiklerine bu bileşen sayesinde ulaşabilirsiniz.
Bileşeni kullanmak için projenize System.Diagnostics NameSpace ini dahil etmeniz gerekiyor.
CategoryName
Performans verilerini almak istediğiniz kategori seçimini bu alanda yapıyoruz. Burada kullanabileceğiniz başlıca değerler:
- ASP.Net
- ASP.Net Applications
- Browser
- Cache
- Process
- Processor
- SQL Server
- Server
- Thread
- System
- Telephony
- WMI Objects
- vs

CounterName
Bir üstteki kategoriden seçtiğiniz item ın alt kategorileri yani kullanabileceğiniz counter tipleri karşınıza çıkacaktır. Örneğin üst menüden Telephonyi seçtiğimizi varsayarsak karşınıza çıkacak kullanılabilir counter listesi şu şekilde olacaktır:
- Active Lines
- Active Telephones
- Client Apps
- Current Incoming Calls
- Current Outgoing Calls
- Incoming Calls/sec
- Lines
- Outgoing Calls/sec
- Telephone Devices

//Harici bir process i çalıştırmak.

ProcessStartInfo p = new ProcessStartInfo();

p.FileName = @"c:denem.exe";
Process.Start(p);

StackTrace : sınıfı .NET Framework uygulamasının belirtilen zamandaki runtimeda call stack durumunu göstermeyi sağlar.
try

{

    int x = 1;

    x--;

    int i = 10 / x;

}

catch(DivideByZeroException ex)

{

    //Hangi dosya içerisinde hangi satırda hata aldığını gösterir.

    MessageBox.Show(ex.StackTrace);

}

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !