C# ile Mail Göndermek

Merhaba arkadaşlar bu makalemizde .NET ile E-mail gönderme üzerinde çalışıyor olacağız.
Bildiğiniz gibi e-mail göndermek geliştiricilerin kullanıcıları bilgilendirmek veya rapor göndermek için çok sık kullandığı bir yöntemdir. .NET Framework te bizlere System.NET.Mail isminde bir namespace sağlamış mail gönderebilmek için. Bu mailler düz bir tekst olabileceği gibi HTML şeklinde de olabilir.
Kabaca mail gönderebilmek için
1 – Maili oluşturmak

2 – Maili bir SMTP sunucusuna göndermek gereklidir.
Bir mailin yine kabaca 4 bölümü vardır. Bunlar : Gönderen(Sender),Alıcı(Recipent) ,Subject(Konu),Body(İçerik)

//Tekst mail oluşturma

MailMessage m = new MailMessage("koraykirdinli@yahoo.com", "koraykirdinli@gmail.com", "Başlık", "İçerik");

m.To.Add(new MailAddress("aaa@bbb.com"));

//Eklenti ekleme

Stream sr=new FileStream(@"C:Boot.ini",FileMode.Open,FileAccess.Read);

m.Attachments.Add(new Attachment(sr,"dosyam",MediaTypeNames.Application.Octet));

//HTML mail olusturmak

MailMessage m = new MailMessage("koraykirdinli@yahoo.com", "koraykirdinli@gmail.com", "Başlık", "İçerik");

m.Body = "

Mesajım

";

 

m.IsBodyHtml = true;

 

//Maili Gondermek

SmtpClient client = new SmtpClient();

client.Send(m);

 

 

//HTML mail olusturmak

MailMessage m = new MailMessage("koraykirdinli@yahoo.com", "koraykirdinli@gmail.com", "Başlık", "İçerik");

string body = @"

Picture

 

 

 

 

";

AlternateView avHtml = AlternateView.CreateAlternateViewFromString(body, null, MediaTypeNames.Image.Jpeg);

LinkedResource pic1 = new LinkedResource("pic.jpg", MediaTypeNames.Image.Jpeg);

avHtml.ContentId = "Pic1";

m.IsBodyHtml = true;

 

//Maili Gondermek

SmtpClient client = new SmtpClient();

client.Send(m);

 

Mail gönderimlerinde genellikle local IIS üzerine bir SMTP Server kurup onun üzerinden göndermek tavsiye edilir.

//Smtp kimlik doğrulama

SmtpClient client = new SmtpClient("smtp.gmail.com");

client.Credentials = CredentialCache.DefaultNetworkCredentials;

//veya

client.Credentials = new NetworkCredential("user", "password");

 

Umarım Yararlı Olmuştur.

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !