C# ile Globalization.

Merhaba arkadaşlar bu makalemizde Globalization konusu üzerinde duracağız. .NET’te farklı coğrafi bölgeler için bölgesel ayarlar oluşturabilmekteyiz. Örneğin Türkiye’de tarih gün-ay-yıl ‘ken başka bir ülkede ay-gün-yıl olabilmekte. İşte burada standardı sağlayabilmek adına .NET içerisinde System.Globalization namespace’i kullanılmaktadır.
CultureInfo sınıfı çalıştığı bilgisayarda yüklü culture’ları alıp kullanabilmemizi sağlayan en temel sınıftır. Culture adı,takvimi,dili, ve alt dilleri temsil eder.
Culture’lar ‘en-US’ , ‘tr-TR’ gibi ifadelerle temsil edilirler

//Mevcut kullanıcının kültürünü almak
CultureInfo c = Thread.CurrentThread.CurrentCulture;          Console.WriteLine(String.Format("Name:{0},DisplayName:{1},NativeName:{2},ISO:{3}"     ,c.Name,c.DisplayName,c.NativeName,c.TwoLetterISOLanguageName)); Salary = (10000).ToString("C"); //Eger tr ise 10.000,00 TL olacaktır.

//Mevcut Kültürleri listelemek
foreach (CultureInfo item in CultureInfo.GetCultures(CultureTypes.SpecificCultures))      listCulture.Items.Add(item.Name); //en-US,tr-TR ...

Bazen kültür bilgisi yeterli gelmez ve daha detaylı bilgiye ihtiyaç duyarız bu durumda RegionInfo devreye girer.
  //Bölgesel bilgileri almak... CultureInfo c = Thread.CurrentThread.CurrentCulture; RegionInfo r = new RegionInfo(c.LCID); Console.WriteLine(String.Format("Display:{0},Currency Symbol:{1}",     r.DisplayName,r.CurrencySymbol));     //Mevcut bilgisayardaki kültürde haftanın günlerini listelemek. İstersek spesific bir kültürünki de listelenebilir. CultureInfo c = Thread.CurrentThread.CurrentCulture; String[] Days = c.DateTimeFormat.DayNames; foreach (string day in Days) {     listDays.Items.Add(day); }

//Ayları Listelemek
CultureInfo c = new CultureInfo("en-US"); String[] Months = c.DateTimeFormat.MonthNames; foreach (string month in Months) {     listDays.Items.Add(month); }   Mevcut kültürler dışında kendimiz custom kültürlerde oluşturabiliriz. Bunu CustureAndRegionInfoBuilder sınıfı ile yapabilmekteyiz.   Herkese iyi çalışmalar.

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !